Övervakning

Hjälper dig att övervaka och skydda företag, industriprocess, bostad, egendom, dig och familjemedlemmar.
Med hjälp av både elektronik och personella resurser ser vi till att ni får kontroll över det ni önskar.
Vi hjälper även till med utbildning / träning av medarbetare / personal oavsett var ni arbetar i världen.

- Personövervakning
- Personskydd
- Intrångstester / stresstest
- Detektivtjänster
- Spaning i skog och bebyggelse
- Säkerhetsanalyser
- Säkerhetstransporter
- Marin säkerhet
- Säkerhetsutbildning
- GPS sändare för olika ändamål
- Inbrottslarm / passersystem / CCTV

Arbetet utförs både i Sverige och utomlands.

Vi kvalitetssäkrar varje uppdrag genom en behovs- / säkerhetsanalys för
att kunna erbjuda er den bästa / lämpligaste lösningen på era problem.

• JvM Security Events , Box 24251 , 104 51 Stockholm , Kontor: + 46 (0) 8 645 94 65 , Mobil: + 46 (0) 70 573 25 45 •